ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων Εφήβων και Νέων

University of Crete

Postgraduate studies 

Emergencies and Intensive Care in Children Adolescents and Young Adults

Κείμενο προκήρυξης

Αίτηση στο πρόγραμμα

https://postgrad.cict.uoc.gr/

Το πρόγραμμα στο site του Πανεπιστημίου