ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων Εφήβων και Νέων

University of Crete

Postgraduate studies 

Emergency and Intensive Care in Children Adolescents and Young Adults

EIC101. INTRODUCTION TO THE RESEARCH ORGANIZATION

EIC102. EMERGENCIES IN ADOLESCENTS AND ADULTS

EIC103. EMERGENCY CHILDREN'S CONDITIONS

EIC201. BASIC SPECIALIZATION IN INTENSIVE CARE OF ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS

EIC202. BASIC SPECIALIZATION IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE

EIC203. SPECIAL TOPICS IN INTENSIVE CARE

EIC301-303 DIPLOMA THESIS

ΑΔΑ Προκήρυξης: 97ΤΟ469Β7Γ-Ε5Κ

Τελικοί Πίνακες Επιλεχθέντων και Επιλαχόντων Φοιτητών του ΠΜΣ "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ KAI ΝΕΩΝ" για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Το πρόγραμμα απαιτεί προσωπική παρουσία 

Εκτάκτως λόγω της πανδημίας COVID-19 φέτος γίνεται διαδικτυακά

Το πρόγραμμα στο site του Πανεπιστημίου 

Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων

μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν

Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Παίδων

Άμεσος διορισμός - εξασφαλίζει 2 χρόνια εξειδίκευση στη ΜΕΘ Παίδων 

https://www.hc-crete.gr/πολιτης/θεσεις-εργασιας/μη-μονιμο-προσωπικο#tabs1-exeidikiatroi