Προγραμμα Σπουδών 

Δομή του προγράμματος

Ακολουθήστε τη σελίδα προς τα κάτω ώστε να ενημερωθείτε για την αναλυτική δομή των μαθημάτων του προγράμματος (EIC101-303)


Aναλυτικό πρόγραμμα 2019-2020

Δευτέρα - Τρίτη απόγευμα 16-20 - Ιατρική Σχολη, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο 

             Α ΕΞΑΜΗΝΟ                 Μάθημα EIC-101

Μάθημα EIC-102

Μάθημα EIC-103

          Β ΕΞΑΜΗΝΟ              Μάθημα EIC-201

Μάθημα EIC-202

Μάθημα EIC-203

       Γ ΕΞΑΜΗΝΟ             Διπλωματική Εργασία